Slovesa 2 (TeKei て形, TaKei た形)

14. dubna 2014 v 14:23 | Takara |  Japonština
POZOR! POKUD JSTE ÚPLNÍ ZAČÁTEČNÍCI, PAK VÁM MOJE ZÁPISKY Z HODIN JAZYKOVKY K NIČEMU MOC NEBUDOU, NEJEDNÁ SE O LEKCE JAPONŠTINY, ALE POUZE VÝPISKY ZE SEŠITU.

Tekei 手形
rozkazovací způsob, prosba, přítomný čas průběhový, ...
vzpomeneme si na skupiny sloves z minulého článku a tady nám začíná pasáž, kterou si musíme pamatovat.
Smázneme MASU z masukei a zbyde nám kořen (kaimasu: smazneme masu a zbyde nám kořen slova "kai" dále už se zabýváme koncovkou I), jehož koncovka se bude měnit podle pravidel níže:

1.skupina sloves (I dai)
-slovesa končící na: I, CHI, RI mají v Tekei koncovku: tte って
KAI-MASU 買います nakupuji ***KAI:I se smazne a přidá se tte-katte 買って kup
II-MASU 言います říkám***II: I se smázne a přidá se tte- itte 言って řekni
MACHI-MASU 待ちます čekám***MACHI: CHI se smázne a přidá se tte- matte 待って počkej
TACHI-MASU 立ちます stojím***TACHI: CHI se smázne a přidá se tte- tatte 立って postav se
KAERI-MASU 帰ります vracím se***KAERI: RI se smázne a přidá se tte- kaette 帰って vrať se
TSUKURI-MASU 造りま vyrábím***TSUKURI:RI se smázne a přidá se tte- tsukutte 作って vyrob
HAIRI-MASU 入ります vstupuji***HAIRI: RI se smázne a přidá se tte- haitte 入って vejdi

-slovesa končící na NI BI MI mají při tvoření Tekei koncovku: nde んで
SHINI-MASU 死にます umírám***SHINI: NI se smázne a přidá se nde-shinde 死んで umři
ASOBI-MASU 遊びます hraji si***ASOBI: BI se smázne a přidá se nde- asonde 遊んで hraj si
JOMI-MASU, 読みます čtu***JOMI: MI se smázne a přidá se nde- jonde 読んで čti
JASUMI-MASU 休みますodpočívám***JASUMI: MI se smázne a přidá se nde- jasunde 休んで odpočiň si

-slovesa končící na KI mají v Tekei koncovku: ite いて
(pozor kromě slovesa IKIMASU 行きます)*
KAKI-MASU 書きます píšu***KAKI: KI se smázne a přidá se ite- kaite 書いて piš
KIKI-MASU 聞きます poslouchám***KIKI: KI se smázne a přidá se ite- kiite 聞いて poslouchej

* Sloveso Ikimasu-jít má sice po odtržení masu koncové KI, ale když smázneme to KI, zůstane nám pouze I a to by vytvořilo iite, v těchto tvarech se dvě stejné samohlásky vedle sebe nevyskytují, a proto si musíme pamatovat,
že koncovka pro sloveso IKIMASU 行きます je tte って
IKI-MASU!!!! 行きます jdu, půjdu***IKI: KI smazneme a přidáme tte-itte 行って jdi

-slovesa, která po odtržení "masu" končí na GI, mají v Tekei koncovku: ide
OYOGI-MASU 泳ぎます plavu***OYOGI: GI se smázne a přidá se ide-oyoide 泳いで plav

-slovesa,končící na SHI, mají v Tekei koncovku: shite して nebo také jen te て*
(*záleží na vašem postupu, jak Tekei chcete tvořit, výsledek je stejný, na konci slovesa se bude nacházet shite:
1) HANASHIMASU, MASU jsme odtrhli a zbylo nám HANASHI: SHI smázneme a přidáme SHITE, výsledek je: hanashite
2) HANASHI: pouze přidáme te: výsledek je stejný hanashite, jenže tenhle způsob se používá u 2. skupiny sloves, viz text níže a proto tvořit Tekei tímto způsobem nedoporučuju, i když jsem to viděla/slyšela také.

Sama používám první způsob, i když se zdá zdlouhavější, pro mě je o něco spolehlivější.
HANASHI-MASU 話します mluvím***HANASHI: SHI smáznu a přidám shite-hanashite 話して mluv
KASHI-MASU 貸します půjčím***KASHI: SHI smáznu a přidám shite- kashite 貸して pujč

2.skupina sloves (II.dai)
Druhá skupina je méně početnější, takže to nejhorší máme za sebou. Opravdu. Ve druhé skupině se nalézají slovesa, která po odtržení "masu" budou mít na konci e, ne, be + vyjímky z pravidel, jako je třeba mimasu.

Druhá skupina tekei uděláme tak, že po odtržení masu pouze, přidáme TE て.
TABE-MASU 食べます jím***TABE+te-tabete-食べてjez
NE-MASU 寝ます spím***NE+te-nete-寝て spi
+vyjímky, které si musíme pamatovat
MI-MASU 見ます vidím***MI+te-mite-見て podívej
KI-MASU 着ます oblékám***KI+te-kite-着て obleč
I-MASU います jsem, je***I+te-ite-いて být ve smyslu existuj

3. skupina (III. dai)
Podle mě jedna z nejjednoduších skupin obsahující dvě slovesa a opět po odtrhnutí "masu" přidáme pouze te て
SHIMASU します dělám***SHI + te - shite して dělej


od shimasu se odvíjí spousta frází jako je např.:
- benkyoushimasu 勉強します : benkyouSHI + te - benkyoushite 勉強して studuj
- kireishimasu きれいにします : kire ni SHI + te - kireishite きれいにして ukliď

KiMASU 来ます přijíždím, přícházím***KI + te - kite 来て přijeď

Prokousala jsem se tím, jak se Tekei て形 tvoří v jednotlivých skupinách a jedná se opravdu o věc, kterou je třeba sednout a nastudovat. Některé skupiny se i krásně dají naposlouchat. A k čemu je tenhle tvar dobrý:

1) Prosby či rozkazy
v případě prosby třeba žáčkovi říkáme: kiite kudasai- poslouchej prosím, mite kudasai- podívej se, prosím
do fráze dáme sloveso v Tekei て形 a přidáme kudasai ください、下さい -prosím

2) Vyjádření přítomnosti či zrovna aktivitu vykonávám. Sloveso v tekei + imasu て形 + います
hon wo jondeimasu/čtu knihu/ 本を読んでいます (zrovna teď)
eiga wo miteimasu/ koukám se na film/ 映画を見ています,
eigo wo benyoushiteimasu/ studuji angličtinu/英語を勉強しています (zrovna nad ní sedím)

3) Tekei+ mo ii desu て形 +もいいです
Tohle se hodí, když se ptáte, zda můžete otevřít okno, zda můžete odložit svůj kabát tam a tam, zda můžete vejít mo ii desu bych přeložila jako: je to OK udělat to a to? Můžu, smím udělat to a to?
mado wo akete mo ii desu ka/ můžu otevřít okno?/窓を開けてもいいですか。
ofuro haite mo ii desu ka/ můžu se vysprchovat/お風呂に入ってもいいですか。

4) Tekei + ha ikemasen て形 + はいけません
Použijeme když chceme vyjádřit, že se něco nesmí, že je to zakázané, že nám není něco dovoleno či nejsme něco oprávněni dělat. Setkáme se s timto na různých cedulkách se zákazy.
kurasu no naka ni tabete ha ikemasen/ ve třídě není dovoleno jíst!/ クラスの中で食べてはいけません。
koko ni tabako wo suete ha ikemasen/ Zde se nesmí kouřit!/ ここでタバコを吸ってはいけません。

Existují ještě dva další způsoby, kterými lze Tekei použít, ale s těmi nemám zkušenost, tak je jen vypíšu a vrátím se k nim později, až se s tím seznámím blíže. Zatím nemám páru, o co jde, takže další studium je nutné. Tak jen pro zajímavost, kdybyste náhodou už věděli, o co jde, ráda se nechám poučit:
a) tekei kara - něco se stane
b) tekei, tekei

Poslední skupinou, které jsme se tenhle týden věnovali, byla Takei た形 a musím přiznat, že tahle skupina se tvoří podobně jako skupina tekei, jen se místo te dá ta, ale pro jistotu se k tomu rozpíšu, aby mi neušla nějaká vyjímka, kterých je v Japonštině dost a dost.

Takei た形
Použití Takei je dvojí:
1) Takei+ koto ga arimasu た形 + ことがあります
když chceme vyjádřit, že už jsme v minulosti tuhle aktivitku dělali:
sumou ha shita koto ga arimasu/sumo jsem si už dříve vyzkoušela/ 相撲はしたことがあります。

2) Takei +ri, takei+ ri shimasu た形+り,た形+りします
druhé použití je, když chceme vyjádřit více činností, které se staly v podobném čase. Například popis dne.
asa kara souji wo shitari,sore kara tomodachi to hanashitari shimashita. Ráno jsem uklízela, a pak jsem mluvila s kamarádkou. 朝から掃除をしたりそれに友達と話したりしました。

Zde se nachází podrobný rozpis, jak se tvoří Takei, která jsou tvořena stejnými příponami jako tekei, ale s rozdílem, že se nepřidává tte, ite, ide, nde, shite a te, ale přidává se: TTA, ITA, IDA, NDA, SHITA a TA.
Překlad do češtiny je závislý od konkrétní fráze, ve které se výraz nalézá, v následujícím přehledu nabízím pouze volný překlad, který se mění a bude měnit v závislosti, jak a kde ve větě ho použijeme.

1.skupina sloves (I dai)
-slovesa končící na: I, CHI, RI mají v Takei koncovku:tta った
katte 買って kup/ koncovku tte nahradíme za tta: katta 買った koupena
itte 言って řekni/ koncovku tte nahradíme za tta: itta 言った řečena
matte 待って počkej/koncovku tte nahradíme za tta: matta 待った čekána
tatte 立って postav se/ koncovku tte nahradíme za tta: tatta 立った postavena

-slovesa končící na NI BI MI mají při tvoření Takei koncovku: nda んだ
shinde 死んで umři vyměníme koncovku nde za nda: shinda 死んだ zemřelá
asonde 遊んで hraj si vyměníme koncovku nde za nda: asonda 遊んだ hrána
yonde 読んで čti vyměníme koncovku nde za nda: yonda 読んだ čtena
yasunde 休んで odpočiň si vyměnímě koncovku nde za nda: yasunda 休んだ odpočívaná

-slovesa končí na KI mají při tvoření Takei koncovku ita いた
kaite 書いて piš koncovku ite vyměníme za ita: kaita psána
kiite 聞いて poslouchej koncovku ite vyměníme za ita: kiita

*itte 行って jdi koncovku tte vyměníme za tta: itta 行った jitá, chozená trasa

-slovesa, která po odtržení "masu" končí na GI, mají v Takei koncovku: ida いだ
oyoide 泳いで plav koncovku ide vyměníme za ida: oyoida 泳いだ plavaná

-slovesa,končící na SHI, mají v Takei koncovku: shita した
hanashite 話して mluv koncovku shite vyměníme za koncovku shita: hanashita 話した mluvená
kashite 貸して pujč koncovku shite vyměníme za koncovku shita: kashita 貸した půjčená

2. skupina sloves (II.dai)
zde se na místo Te て koncovky, jak tomu je v Tekei て形, doplňuje Ta た, protože se jedná o Takeiた形 tabete-食べてjez tabe+ta: tabeta 食べた snězena
nete-寝て spi ne+ta: neta 寝た spaná
mite-見て podívej mi+ta:mita 見た viděná
kite-着て obleč ki+ta: kita 着た oblečená
ite-いて být ve smyslu existuj i+ta: ita いた bytí ve smyslu existence

3.skupina sloves (III.dai)
přidáváme shita した
shite して dělej shi+ta: shita した udělána
kite 着て přijeď ki+ta: kita 着た přijela

Tohle je ode mě pro zatím vše ke slovesům. Může se stát, že se objeví nějaké dodatkové články, pokud na tuhle problematiku narazíme v lekci. Jinak je to zatím vše ke slovesům, co jsme "opakovali". Příště se můžete těšit na přídavná jména. Takara
 


Komentáře

1 Akiyama Kara Akiyama Kara | Web | 17. dubna 2014 v 17:19 | Reagovat

Zrovna na tuhle gramatiku jsem měla perfektní knížku/brožuru, kterou jsem si přivezla z Londýna, bohužel se mi někam zatoulala. :/ Japonská gramatika mě hrozně moc baví, motivovala mě ke studiu japonštiny a do budoucna i lingvistiky. ^^

Jinak co se týká tekei + kara, tak je to ve významu "after ...-ing", takže průběhový čas. Takže pokud jsem to dobře pochopila, například: 東京へ待ってから、京都に行っています。 Doufám, že to nemám blbě. :D S tím druhým teda nevím. :/ Měla jsem na to takovou chytrou tabulku, ale teď jí za boha nemůžu najít. Jinak přeji hodně štěstí (opět) ve studiu, na první (a vlastně i druhý) pohled to vypadá složitě, ty výjimky, skupiny...

2 Takara Takara | Web | 18. dubna 2014 v 0:37 | Reagovat

[1]: tekei vyjadřují věci, které se právě dějí...takže ano průběhovost tam je, jen se snažím oprostit se od srovnávání gramatik s jinými jazyky...protože to nefunguje...anglina a čeština je prostě jiná...takže raději o ing neuvažuju...Jinak tvoji větu neumím přeložit...co jsi chtěla říct v češtině? (manžel se na to koukal taky a říkal, že neví, co tím myslíš)...navíc si nevybavuju, že by se "he" pojilo s "matsu"....myslím, že si chtěla říct, že čekáš v Tokyu protože pojedeš do kyota, jenže v tom případě, druhá část by byla jen ikimasu...nejedeš, teprve pojedeš...Protože te+kara jsem nestudovala (ještě) tak ani nevím jak bych to opravila...v tuhle chvíli... :-D

3 Akiyama Kara Akiyama Kara | Web | 18. dubna 2014 v 13:31 | Reagovat

[2]: Jé, tak to se omlouvám, zkusím to hodit do Lang-8. Možná by tam normální ikimasu bylo lepší. No, možná, určitě. Když na to teď koukám, vlastně je to kapitální blbost, opravdu to nejde porovnávat s češtinou ani angličtinou. Mělo to být něco jako "po čekání v Tokiu jedu do Kyota". :-D

4 Takara Takara | Web | 19. dubna 2014 v 0:28 | Reagovat

[3]:To se vůbec neomlouvej, taky mám chyby a NEVÍM, jak bych to opravila (protože tu znalost ještě nemám)...takže v pohodě, dokonce si myslím, že část s kara je správně, i když já bych dala ni nebo de, ale youshi jsou vždycky problém, jako cizinci v nich děláme chyby...:) a někdy i Japonci sami...:)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama